ORANG YANG PALING BANYAK DOSANYA

✍🏻 Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan,

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ خَطَايَا أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِخَطَايَا النَّاسِ .

📛❌ “Sesungguhnya orang yang paling banyak kesalahannya adalah orang yang paling banyak menyebutkan kesalahan manusia (ghibah).”

📚 Al Mujalasah wa Jawahirul ‘Ilm karya Abu Bakr Ad Dainuri (w. 333H)
•┈┈•┈┈•⊰✿🔥✿⊱•┈┈•┈┈
#lisan #ghibah

🌏 Website: tashfiyah.com ||| telegram.tashfiyah.com
📱 Gabung Channel Majalah Tashfiyah : bit.ly/tashfiyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *